Rzeszów, Łańcut, Leżajsk, Kolbuszowa, Jarosław, Przeworsk, Ropczyce, Sędziszów, Nisko, Jasło, Strzyżów, rzeczoznawca majątkowy, wycena nieruchomości, operat szacunkowy, biegły sądowy, wycena domu, działki, hali, budynku,

ul. Kraszewskiego 2, 35-016 Rzeszów

880 700 900

Na podstawie posiadanych uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego nadanych przez Ministra Budownictwa (nr upr. 4499) wykonujemy wyceny nieruchomości.

Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności rzeczoznawstwa majątkowego.

Należymy do Podkarpackiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Posiadamy profesjonalne przygotowanie zawodowe. Świadedctwa potwierdzające nasze kwalifikacje można zobaczyć tutaj.

Sporządzamy operaty szacunkowe wyceny nieruchomości różnych rodzajów, tj.:

  • nieruchomości gruntowych zabudowanych,
  • nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
  • nieruchomości budynkowych,
  • nieruchomości lokalowych,

o różnym przeznaczeniu, w tym:

  • nieruchomości mieszkaniowe,
  • nieruchomości komercyjne,
  • nieruchomości przemysłowe,
  • nieruchomości rolne,
  • nieruchomości innego przeznaczenia.